Borate Buffer

pH 8.0; 10x; 250 ml

Artikelnummer:400200292
Menge:
Technische Daten
Format Puffer:Concentrate
pH Wert Puffer:8.0
Stammlösung Puffer:250 ml (10x)
Arbeitslösung Puffer:2.5 l
Anwendungsbereich Puffer:Electrophoresis
Konzentration in der Arbeitslösung Puffer:0.02 M Borate
Status:IVD
Synonyme:Boric Acid Buffer
Verfügbar in folgenden Ländern:world wide
Beschreibung

Literatur

Kontakt